bhangra
Fck851_logo

Punjabi Language Survey

ਸਰੀ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ
Attention Punjabi parents living in Surrey.
ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੂਏਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪਲੀ) ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਐਲਿਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗਰੇਡ 2, 3 ਅਤੇ 4